През 2013 г. Адвокатско Дружество „Илиева, Вучева и Ко.“, предостави правни услуги относно продажбата на 50 % от дружествените дялове на дружество с ограничена отговорност, което притежава фотоволтаична електроцентрала с инсталирана мощност от 200 kw/p. Ние консултирахме клиента по време на преговорите и процеса по продажба, както и по ежедневни казуси, свързани с бизнеса му преди и след прехвърлянето на дяловете.

По случая работиха Диляна Илиева, Управляващ съдружник, която в процеса беше подпомагана от Диляна Кондева, Старши адвокат.

Случаят беше приключен в края на 2013 г.

панорама на офиса скрий съдържанието