През юни 2013 г. Адвокатско дружество „Илиева, Вучева и Ко.“ започна извършването на пълен правен анализ на българско дружество, развиващо проект за строителство и експлоатация на електроцентрала на биомаса. В допълнение посъветвахме клиента относно възможните проблеми, които биха могли да възникнат по време на придобиването на дружеството, както и възможните решения и предотвратяване на негативни последици от тях.

Водещ по случая беше Диляна Илиева, Управляващ съдружник която беше подпомагана от Антон Узунов, Старши адвокат.

 

панорама на офиса скрий съдържанието