На 25.04.2014 г. беше обнародвано в Държавен вестник Постановление № 85 от 17.04.2014 г. на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на инвестициите („Постановлението”), като промените влязоха в сила в деня на самото обнародване.

Най-значимите промени засегнаха минималните размери на инвестициите, които са необходими за един обект, за да получи статут на приоритетен инвестиционен проект с национално или регионално значение. По този начин бяха засегнати различни сектори на индустрията в България.

Едни от тях са производството на лекарствени продукти, оптични продукти и електроника, компютърна и комуникационна техника и др. За да получи инвестиция в такъв обект статут на приоритетен проект с национално или регионално значение, нейният размер трябва да е не

по-малко от 30 млн. лв. За сравнение, преди внесените промени чрез Постановлението, за да получи подобен статут, инвестицията беше необходимо да възлиза на 50 млн. лв.

Засегнати бяха и минималните размери за получаване на приоритетен статут от инвестициите за изграждане на индустриална зона и за изграждане на технологичен парк. За инвестиция в индустриална зона минималният размер беше променен от 50 млн. лв. на 15 млн. лв., а този за изграждане на технологичен парк от 30 млн. лв. на 15 млн. лв.

 

панорама на офиса скрий съдържанието