Собственикът на интернет страница може без позволение на носителя на авторско право да пренасочи интернет потребители чрез препратки към защитени творби, свободно достъпни в други интернет страници.

На 21-ви февруари 2014, Съдът на Европейския Съюз (СЕС) определи, че уебсайтовете не нарушават авторски права чрез използването на препратки (hyperlinks) до съдържание, намиращо се в друга интернет страница.

Решението беше предоставено на Svea hovrätt (Апелативен Съд – Свеа, Швеция) по случай, включващ журналисти и шведско дружество, наречено Retriever Sverige, използващо медиен монитор, събиращ ифнормация от телевизия, списания и интернет страници.

Retriever Sverige предоставя интернет препратки към статии, публикувани на други интернет страници, включително и към този на Göteborgs-Posten, на който журналистически статии са били публикувани и са били

свободно достъпни. Retriever Sverige не е имал позволение от журналистите, поради което те са поискали да бъдат обезщетени. Апелативен Съд – Свеа се е обърнал към СЕС с преюдициално запитване относно това, дали предоставянето на подобни препратки представлява публично разгласяване според законодателството на ЕС. Тъй като подобно разгласяване е позволено, само след изрично разрешение от автора, според чл. 3, пар. 1 от Директива 2001/29/ЕО на ЕП и на Съвета, отговорът на този въпрос е от изключително значение.

СЕС определи, че широко достъпно съдържание може да бъде използвано от други интернет страници, дори когато последните само събират информация. Собственикът на интернет страницата може без позволение на носителя на авторските права да пренасочи интернет потребители чрез препратки към защитени творби, които са свободно достъпни в друга интернет страница, дори когато интернет потребителите остават с впечатлението,

че съдържанието се появява на интернет страницата, на която се намира препратката.

СЕС също така добавя, че последното не би било валидно, ако страната, на чиято страница се намира съдържанието, е предприела мерки за ограничаване на достъпа на собствените си абонати, като медийни източници чрез paywalls (платени ограничения).

Според СЕС предоставянето на препратки към защитени творби представлява разгласяване, което се определя като превръщането на творба в публично достъпна по такъв начин, че публика получава достъп до нея. Също така, потенциалните потребители на Retriever Sverige могат да бъдат счетени като публика, тъй като техния брой е неопределяем и доста голям.

Въпреки това, СЕС набляга на това, че разгласяването трябва да бъде насочено към нова публика (публика, която не е била взета предвид от носителите на авторски права

по време, когато разгласяването е било първоначално разрешено). Според СЕС в конкретния случай, интернет страницата, управлявана от Retriever Sverige, няма подобна „нова публика”, тъй като, предложените на интернет страницата на Göteborgs – Posten творби са били свободно достъпни. Поради тази причина потребителите на интернет страницата на Retriever Sverige следва да бъдат считани за част от публиката, която е била възприета от журналистите по време на разрешаването на публикуването на статиите в Göteborgs-Posten.

Съдът също така възприема, че държаните-члени не са имали право да дават по-широка защита на носителите на авторски права чрез разширяването на понятието „публично разгласяване”, което би създало законови различия и имплицитно – законова несигурност.

Напомняме, че задаването на преюдициални запитвания позволява на съдилищата и юрисдикциите на държавите-

членки при спорове, разглеждани от тях, да отправят въпроси към СЕС относно тълкуването на правото на Европейския съюз. СЕС не решава спора, съответния национален съд или юрисдикция го прави, съобразявайки се с мнението на СЕС, което е обвързващо и за други национални съдилища и юрисдикции, пред които възникне сходен казус.

Настоящата статия служи само за информация и има за цел да обърне внимание върху някои специфични практики на Европейския съд. Настоящото не представлява юридически съвет. За цялостно разбиране на дискутираните по-горе въпроси и преди да предприемете действия в тази връзка, Ви препоръчваме да се консултирате с адвокатите при Адвокатско дружество „Илиева, Вучева & Ко”.

 

панорама на офиса скрий съдържанието