На 6 ноември 2013 г. Общото събрание на гражданската и търговската колегия на ВКС на Република България прие Тълкувателно решение № 6 / 2013 г. Разгледани са 24 въпроса, отнасящи се до заплащане и възстановяване на съдебните разноски при определени производства, присъждането и изплащането на адвокатски хонорари, начина на определяне на тези хонорари и на възнаграждението на особения представител, правилата за изчисляване на държавните такси при определени обстоятелства и др. Напомняме, че съгласно член 130, ал. 2 от Закона за съдебната власт „Тълкувателните решения и тълкувателните постановления са задължителни за органите на съдебната и изпълнителната власт, за органите на местното самоуправление, както и за всички органи, които издават административни актове.”

За повече информация относно Тълкувателно решение № 6 / 2013 г., моля вижте резюме на решение ТУК  или ни потърсете.

панорама на офиса скрий съдържанието