На 2 Юли 2013 г., Президентът на Русия подписа нов закон „Изменение на някои законодателни актове на Руската федерация относно защитата на правото на интелектуална собственост върху информационни носители и в далекосъобщителните мрежи” (закон срещу интернет пиратството), които влезе в сила на 1 Август 2013 г.

В своята последна редакция законът забранява достъпа до филми, които са незаконно качени на информационни носители и в далекосъобщителни мрежи, включително и в Интернет. Предвиждат се и процедури за търсене на обезщетения за вреди по съдебен път.

Ако Московският съд предостави обезпечение, т.е. наложи ограничителни мерки, собственикът на правото трябва да подаде молба до „Държавната служба за контрол на комуникациите, информационните технологии и масмедиите” („Държавна служба”), която да забрани достъпа до средствата, които предоставят незаконно

каченото съдържание. След като получи молбата Държавната служба трябва да изпрати съобщение до доставчика на уеб хостинг компанията, която от своя страна, трябва да уведоми собственика на съответната интернет страница относно необходимостта да премахне незаконно каченото съдържание или да ограничи достъпа до него. Ако нито хостинг компанията, нито собственикът на интернет страницата не предприемат необходимите мерки, впоследствие въпросната интернет страница ще бъде блокирана от доставчика на услуги.

Съществуват опасения относно интернет страниците за търсене, както и за потребители, които публикуват линкове към незаконно качени материали. Те също могат са станат обект на наказателните мерки на закона срещу интернет пиратството, въпреки че той остава мълчалив относно потребители, които просто имат достъп (свалят или гледат) до незаконно качени филми.

Независимо от критиките, отправени към закона за борба

с интернет пиратството, в близко бъдеще Русия възнамерява да подготви още един подобен нормативен акт. Той ще предоставя защита на правото на интелектуална собственост върху други видове незаконно качвано съдържание като музика, компютърни игри, програми и литература.

 

панорама на офиса скрий съдържанието