В голяма част от практиката сключването на какъвто и да е договор е дълъг и сложен процес. Развитието на търговския оборот довежда до нуждата от създаване на бърз и лесен начин за сключване на много и еднообразни по своя характер договори. Подобна роля имат договорите с общи условия. По смисъла на чл. 16 от Закона за задълженията и договорите („ЗЗД”) общите условия са средство за типизиране съдържанието на сделката от едната страна по договора. Чрез издадени от едната страна общи условия се установяват предварително в общ и абстрактен вид клаузи на всяка конкретно сключвана сделка въз основа на тези общи условия. Практиката показва, че общите условия са удобна форма за масово сключване на едностранни еднообразни договори (застраховки, доставка на енергия, телекомуникационни услуги, кредитиране, влогонабиране). Всеки договор може да се сключи при общи условия. На първо място, това са класическите договори – продажба, издателски договори, комисионни и спедиционни договори, застрахователни

договори, банкови сделки, тези за услугите, предоставяни от мобилните оператори и др. Още по-осезаемо е присъствието на общите условия при неуредените или недотам подробно уредени от закона договори – лизинг, франчайзинг.

Цялата статия може да прочетете ТУК

панорама на офиса скрий съдържанието