През юли 2013 г. бяхме потърсени, за да допринесем към книга, която скоро ще бъде издадена, озаглавена „Изпълнението на чуждестранни съдебни решения”, редактирана за Kluwer Law International от Холандия. Отговорихме в обширен въпросник, отнасящ се до изпълнението на чуждестранни съдебни решения в България, който съдържаше, както теоретична, така и практическа част. Въпросникът съдържаше 26 въпроса, всеки с няколко подкатегории от запитвания. Освен това, правилното развиване на въпросите предполагаше отлично познание на разпоредбите на ЕС в областта, Международни договори, по които България е страна и вътрешно българско право.

Целта на проучването беше да се постигне сравнителен анализ по въпроса за Изпълнението на чуждестранни съдебни решения в няколко държави, включително България, и с удоволствие взехме участие в него.

 

панорама на офиса скрий съдържанието