През 2012-2013 г. успешно приключихме 12 случая. Броят на текущите дела е 16, от които 6 започнати през 2013 г.

Събрали сме над 220,000.00 евро в изпълнение на Договори за доброволно плащане от август 2012. Цифрата продължава да расте поради уговорените погасителни планове.

 

панорама на офиса скрий съдържанието