През 2012 г. Адвокатското дружество и адвокатите му г-жа Росица Вучева, Управляващ съдружник и г-н Антон Узунов, Старши консултант, заведоха и водиха две съдебни дела за клиента в два различни съда в България. Двата съдебни иска бяха свързани с вземане на клиента. Искът до първия съд се отнасяше до изплащането на дълга на клиента ни. Целта на втория съдебен иск беше да установи относителна недействителност спрямо клиента, на продажбата на недвижим имот от длъжниците с цел да се върне собствеността на длъжниците в тяхно владение, като по този начин да се увеличат активите, които биха могли да бъдат достъпни за събиране на дълга, в случай на положително решение на съда по първото дело.

В началното на 2013 г. съдебният иск за обявяване на прехвърлянето на недвижимите имоти за относително недействителни по отношение на кредитора беше спечелен на първа инстанция. Накрая длъжниците решиха да платят дълга си на клиента, тъй като възнамеряваха да използват недвижимите имоти, предмет

на съдебното дело, като обезпечение за нов кредит.

Общият материален интерес на случая беше около 600,000.00 евро.

 

панорама на офиса скрий съдържанието