Адвокатското дружество проведе преговори и предостави правен съвет на клиент в процеса на подписване на Договор за закупуване на акции, за придобиването на 67% от акциите на българско акционерно дружество. Последното е собственик на Водна електроцентрала в България. Нашият клиент е миноритарен акционер в Дружеството, притежавайки 33% от акциите. Водихме преговори за закупуването на мажоритарния пакет от акциите на стойност от 1,000,000.00 евро. Сред услугите, предоставени от Адвокатското дружество бяха водене на преговори и изготвянето на Договора за закупуване на акции, договарянето и изготвянето на Договор за набирателна сметка с Банката, съвети относно подготвянето на кредитите за финансиране на Дружеството.

панорама на офиса скрий съдържанието