Адвокатското дружество предостави правен съвет за изготвянето на и преговорите по търговски договор на обща стойност от 2,400,000.00 евро, структурирайки транзакцията, съветвайки го за обезпечения и представителство, гаранции и т.н. В допълнение, клиентът получи, преди всичко търговско ориентирани съвети, основаващи се на търговската информация и познанието на местната бизнес среда на Адвокатското дружество.

панорама на офиса скрий съдържанието