Бихме желали да Ви уведомим, че първоначалните преговори между кипърското правителство, Европейския съюз и Международния валутен фонд, са довели до предложение за налагане на извънреден еднократен данък в размер на 6.75% върху всички депозити под 100 000 евро и 9.99% върху депозити над 100 000 евро.

Предложението ще бъде предложено за гласуване в кипърския парламент днес (понеделник – 18.03.2013г.), въпреки че днес е религиозен празник в Кипър.

В случай, че парламентът приеме предложението, във вторник или в сряда банковите сметки, включително разплащателни и депозитни, на всички физически и юридически лица, които съхраняват пари в банки в Кипър( местни и чуждестранни), ще бъдат коригирани въз основа на процентите, посочени по- горе.

В замяна на финансирането на кипърската икономика чрез извънредното данъчно облагане върху депозитите, всички притежатели на банкови сметки ще получат акции

на две от най- големите кипърски банки, а именно Банка на Кипър( Bank of Cyprus) и Лайки Банк (Laiki Bank), известна преди под името Марфин Попюлар Банк (Marfin Popular Bank).

Също така корпоративният данък се увеличава от 10% на 12.5% и се въвежда нов данък върху приходи от лихви по депозити.

Повече информация ще стане известна в следващите няколко дни.

 

панорама на офиса скрий съдържанието