“Designview” е систематизирана точка за достъп, на която може да се види регистрирана информация за дизайн, на която и да е от участващите национални патентни ведомства в уникална форма на представяне. Търсачката се базира на данни от регистрите на участващите национални служби „WIPO” и „OHIM”.

Каква е процедурата по регистрация на дизайн?

Ако имате нужда от защита на дизайна имате възможността да изберете регистрация в национални, регионални или международни офиси по дизайн. Тези системи за регистрация осигурява правна защита на вашия дизайн в определена територия. Фирма, която иска да прави бизнес само в една или две страни могат да изберат да получат защита чрез отделно прилагане на документите в съответните национални служби по дизайн. В рамките на Европа, т.е. един по широк географски обхват (27-те държави членки), може да получи защита с единично заявление в службата за хармонизация

на вътрешния пазар (“OHIM”).

Ако вашата страна е член на “Хагска спогодба”, може да се регистрирате вашата марка пред Световната организация за интелектуална собственост (СОИС), което може да разшири вашата защита на марката до 60 страни. Тези различни алтернативи ви дават възможност да изберете опция за законна защита на вашия дизайн, който подхожда на вашите бизнес нужди.

Как може да използвате Designview?

DesignView е онлайн инструмент за консултация, които позволява на всеки потребител да търси безплатно информация за дизайн във всички участващи служби, включително OHIM. Това е един многоезичен и лесен за ползване инструмент, който дава достъп до определени приложения или регистрации на дизайн, предоставени от националните офиси в една единствена уникална платформа. Всеки офис е собственик на съдържанието и това го прави отговорен за неговата ежедневна

актуализация.

Можете да използвате DesignView за:

1. Проверка на съществуващите дизайни в Европа
2. Проверка на пазарните тенденции
3. Получавате лесен достъп до услуги след регистрация
4. Помага на потребителя да провери новостта на дизайна
5. В съдебни процеси, като например да подпомагат съдиите в случай на конфликт между страните
6. Помага на Офиси, за да извършват по – задълбочено проучване или да помогне на изпитващите да проверят по приоритетните права.

Какво има в DesignView?

Точността на данните, които се съдържат в DesignView е отговорност единствено на националните офиси или на длъжностното лице или организация, която ги предоставя. Поради тази причина DesignView отразява регистрите на участващите служби или организации в

момента на консултация.

1.Подробна информация за проекти, като например правен статут, представяне на проекти, собственик, представител и т.н.
2. Връзки към OHIM и националните бази данни
3. Възможност за отпечатване и изтегляне на документи
4. Информация от първа ръка от официални регистри на дизайн

За повече информация и/или съдействие може да се обърнете към Адвокатско дружество „Илиева, Вучева и КО”.

 

панорама на офиса скрий съдържанието