По данни на http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2013/seat-transfer/index_en.htm
Стана известно, че както беше заложено в Плана за действие във връзка с дружественото право, публикуван на 12.12.2012 г. Европейската комисия започва on-line консултации специално посветени на въпросите, свързани с трансграничните прехвърляния на регистрираните седалища и адреси на управление на дружествата в рамките на ЕС.

Линк към консултациите можете да намерите на http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2013/seat-transfer/index_en.htm

 

панорама на офиса скрий съдържанието