В следствие на “Проекта за хармонизация” по инициатива на Организацията за хармонизация на вътрешния пазар („OHIM”) в края на 2012 година е създадена нова база данни за осигуряване на защита на интелектуалната собственост – „Euroclass”. Новото ведомство обединява базите данни за класификациите (описания или термини на стоки и услуги) на всяка една от участващите служби за марки. Това класифициране е задължителна стъпка при подаване на заявка за регистрация на марка, независимо дали става дума за международна марка, за марка на Общността, която ви осигурява защита във всички държави-членки на ЕС, или за марка, която е валидна само в определена държава.

„EuroClass” оказва помощ при търсене и класифициране на (термини) за стоки и услуги, които са необходими при кандидатстване за защита на марка. Възможно е също така да се преведе списък със стоки и услуги и да се провери дали тези термини присъстват в класификационните бази данни на участващите служби.

Към настоящия момент повече от половината от националните патентни ведомства, включително и OHIM (агенцията на ЕС за марките и дизайните), предоставят данни в „EuroClass”. Създаването на подобна база данни улеснява значително процедурата по регистрация, като вече не е задължително заявителят да знае съответния език при търсене на защита в определена държава. Възможностите, които предоставя “Euroclass” са свързани с търсене на марки и дизайни, съдържа съдебна практика, правоприлагане в областта на интелектуалната собственост, както и инструменти, които са насочени към обогатяване на знанията в областта на интелектуалната собственост.

За повече информация и/или съдействие може да се обърнете към Адвокатско дружество „Илиева, Вучева и Ко” на имейл office@ivlawfirm.com.

 

панорама на офиса скрий съдържанието