От началото на следващата година всички фирми са задължени да събират разделно отпадъците си от хартия, пластмаса, стъкло и метали. Те ще бъдат длъжни да ги предават на дружества, които имат разрешение за търговия с тях или на специални организации по оползотворяването им. Досега такова задължение имаха само промишлените предприятия.

От 1 януари 2013 правилото ще важи за всички ползватели на търговски обекти, промишлени и административни сгради, като санкцията за неспазването на разпоредбите е от 3 до 10 хиляди лв. за първо нарушение. За повторно нарушение се предвижда глоба до 20 000 хиляди лева. Отговорност за организацията на контролът върху дейността им носи кметът, а общината трябва да прецени кой ще е санкциониращият орган.

Проблем за фирмите и администрацията създава неяснота относно новите им задължения поради разнопосочността на издадените наредби. Законът не дава конкретно

сведение какво представлява системата за разделно събиране. Според регионалните инспекции по околна среда и води всеки обект ще има възможност да определи по какъв начин да събира отпадъците, стига да доказва, че те събират разделно. Според организациите по оползотворяване на опаковки разходите за събиране не могат да бъдат покрити от стойността на отпадъците. Ако количествата са малки или фирмата е на труднодостъпно място ще бъдат начислявани минимални цени за извозване и ползване на сепариращата техника. Ще следим за вас развитието на нормативната база в тази връзка.

 

панорама на офиса скрий съдържанието