Европейският Парламент е близо до одобряването на нова система за единно патентно регулиране, обхващащо 25 страни от ЕС. Съгласно тези разпоредби патентите, издадени от Европейския патентен офис могат да бъдат прилагани едновременно във всички 25 държави, които са подписали споразумението. Няма да има изискване за патентоващия да превежда патента. Използваните езици ще взаимстват от досегашната практика на Европейското патентно ведомство, където най – често употребявани са английски, френски и немски, което ще намали разходите за получаване на патентна зашита. Европейският парламент е определил 01.01.2014 за краен срок за влизането в сила на новите мерки. Дългоочакваното решение дава възможност за установяване на една по – лесна и евтина патентна защита и по – ефикасна патентна защита за малкия и среден бизнес в ЕС.

Единно европейско патентно съдопроизводство

В момента европейските патенти са съвкупност от

националните патенти, прилагани на национално ниво. С решение на Европейската комисия и съвместно споразумение между страните ще бъде създаден Единен патентен съд, който ще притежава юрисдикция върху възникнали спорове.

Единният патентен съд ще има компетентност по отношение на действията, отнасящи се до действителността или нарушаването на единния европейски патент.

Това ще елиминира риска от множество съдебни дела в различни държави – членки относно същия патент, както и риска, че съдебните решения по подобен спор могат да се различават в държавите – членки.

В допълнение, единната система ще доведе до намаляване на разходите и съдебните спорове за бизнеса значително. Европейската комисия е изчислила, че с един съд, съдебните разходи, направени от европейски компании

могат да бъдат намалени с около 289 млн. евро всяка година.

Получаване на патент в момента, който e валиден в 13 държави – членки, може да струва до 20 000 евро, като 14 000 евро от тази сума ще бъдат изразходвани за преводи. В сравнение цената да получиш патентна защита в Америка е приблизително 1850 евро. Единният патентен съд първоначално ще има три центъра: Париж, Лондон и Мюнхен. Съдът в Лондон ще има юрисдикция над съдебни спорове за патенти, свързани с химия и природни науки, включително фармацевтични продукти, биотехнологии и медицински изделия. Този в Мюнхен ще има юрисдикция над съдебни спорове за патентни, свързани с машиностроенето, а този в Париж ще поеме всички останали спорове. Предвидено е и съществуване на апелативен съд в Люксембург.

ЕС все още е изправен пред въпроса как ще се осъществява връзката между съдилищата.Това ще бъде

решено, когато те бъдат създадени. Предложената нова структура ще създаде нова система за патентно съдопроизводство в ЕС от 01.04.2014.

 

панорама на офиса скрий съдържанието