Крайният срок за подаване на годишни декларации за намаляване на такса битови отпадъци за 2013г. изтича на 30 ноември 2012. Облекчението включва имоти, които не са декларирани като основно жилище и такива, които няма да се ползват през следващата година. Подзаконови норматимни актове уреждат различните начини за освобождаване от въпросната такса смет или намаляването й.
Всеки, желаещ да намали размера на такса битови отпадъци за следващата година трябва да декларира само имоти отговарящи на горните изисквания, както и да посочи желаният начин и основание за освобождаване или намаляване на таксата смет.
Образците на декларацията се утвърждава от съответните Общински съвети по местонахождение на недвижимия имот. След изтичането на срока декларации няма да бъдат приемани.
За повече информация и/или съдействие можете да се обърнете към Адвокатско дружество „Илиева, Вучева и Ко”

панорама на офиса скрий съдържанието