Адвокатско дружество “Илиева, Вучева и Ко”, в качеството си на процесуален представител на “Ендемол Недерланд” Б.В. инициира и спечели търговско дело срещу Георги Илиев, действал недобросъвестно при подаване на заявката за регистрация на словна марка „Големия брат“. Решението на първоинстанционния съд бе потвърдено от Софийски Апелативен съд, както и от Върховния касационен съд. Ответникът беше осъден да заплати на клиента на Адвокатско дружество „Илиева, Вучева и Ко” направените по делото разноски.

панорама на офиса скрий съдържанието