Проект за изменение на Търговския закон, публикуван на страницата на Министерството на правосъдието бе приет на първо четене. Той предвижда плащанията по търговски сделки да се извършват в 30-дневен срок от получаване на фактурата. Сега в закона няма задължение за своевременно плащане и това е една от причините за огромната междуфирмена задлъжнялост.

С тази промяна ще се въведат изискванията на Директива 2011/7/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. Предвижда се въвеждането на 30-дневен срок за извършване на плащането между контрагентите от получаването на фактурата или на друга покана за плащане. При определени условия може да се уговаря и по дълъг срок на плащане. В съответствие с Директива 2011/7/ЕC законопроектът предвижда съществуването на два режима – диспозитивен и императивен – в зависимост от качеството на длъжника. Когато длъжник по търговска сделка е възложител на обществени поръчки по Закона за

обществените поръчки, а именно държавни институции и публичноправни организации, страните по сделката не могат да се уговарят условия, които се отклоняват от предвиденото в новите промени. Извън тази хипотеза, тези правила ще имат диспозитивен характер, а рамката, в която страните по сделката могат да се отклоняват от тях се дава от общите правила на облигационното право или т.нар. от директивата „явна злоупотреба”.

 

панорама на офиса скрий съдържанието