Националният съвет по саморегулация е независим орган в областта на рекламата и търговската комуникация в България, чиято основна задача е да обединява рекламната индустрия за спазването на правилата на професионалното поведение в областта на рекламата и търговските комуникации, член на European Advertising Standards Alliance.

панорама на офиса скрий съдържанието