От 18.09.2012 г. Държавната комисия по енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) въвежда временни цени за достъп на производители на електроенергия от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) до електропреносната и електроразпределителните мрежи. Решението беше взето от ДКЕВР на закрито заседание в петък по искане на електроразпределителните дружества и ЕСО, в следствие на чувствително нарасналите за тях разходи поради големия брой на нови ВЕИ.

Определени са различни по размер такси според момента на присъединена към мрежата. Не се уточнява докога ще важат временните цени.

С това решение регулаторът драстично намали доходността на проектите за производство на енергия от възобновяеми източници, въвеждайки новата такса. Въпреки, че Законът за енергията от възобновяеми източници гарантира на инвеститорите твърд доход за следващите 12 – 20 години, с въведените промени

приходът от всички проекти за вятърна енергия ще бъде намален с 10 %, соларни проекти от предходната година ще загубят 20 %, а соларни проекти от първата половина на тази година ще загубят дори 39 % от своя доход.

 

панорама на офиса скрий съдържанието