Адвокатско дружество „Илиева, Вучева  и Ко”, предостави правни съвети в процеса на изграждане на фотоволтаични електроцентрали с обща инсталирана мощност от 2.5 MW. Съветвахме нашият клиент в преговорите с EPC компании, както и в процеса на преговори и rзготвяне на ИПиСи договорите за изграждане на фотоволтаичните централи. Предоставихме услуги и относно сключването на договори за надзор, договори за покупко-продажба и други в процеса на изграждане на електроцентралите.

панорама на офиса скрий съдържанието