На 28.06.2012 г. Държавната Комисия за Енергийно и Водно Регулиране одобри нови преференциални цени на електрическата енергия, произведена от възобновяеми източници считано от 01.07.2012 г.. Част от одобрените цени са: за вятърни паркове- 148.71 лв. на МВтч. при работа до 2250 часа годишно и 132.71 лв. на МВтч. при работа над 2250 часа годишно; за фотоволтаични централи с капацитет между 200 кВтр и 10 000 кВтр – 237.05 лв. на МВтч.

Източник и за повече информация: http://www.dker.bg

 

 

панорама на офиса скрий съдържанието