С решение от 21 юни 2012 г. по съединени дела С-80/11 и С-142/11, Съдът на Европейския съюз (наричан по-долу „СЕС”) дава отговор на поставените преюдициални запитвания, чрез който се прави съществена крачка към изясняването на общата система на данък добавена стойност („ДДС”).

 Цялата статия може да прочетете тук.

панорама на офиса скрий съдържанието