Адвокатско дружество „Илиева, Вучева  и Ко” предостави правни услуги в при продажба на проект за изграждане на фотоволтаична електроцентрала с мощност 1 MW, разположена в северозападната част на България. Успешно съветвахме нашия клиент в преговорите с потенциални купувачи, изготвихме договор за покупко-продажба на акции, както и други споразумения, които уреждат всички специфични отношения между продавача и купувача.

панорама на офиса скрий съдържанието