От 01.06.2012г. влязоха в сила последните промени в Закона за Търговския регистър. Те касаят обработването на документите.

Основната промяна е създаването на нов 3 дневен срок, по време на който могат да бъдат отстранени всички нередности по подаденото заявление преди да се постанови отказ от ТР. Указанията за необходимостта от поправяне или прилагане на допълнителен документ ще се отбелязват по партида на търговеца, а за новорегистрираните търговци на специално обозначено място на интернет страницата на ТР.

В случаите, в които са дадени указания за тяхното изпълнение не следва да се заплаща нова държавна такса. Такава се дължи само при постановен отказ.

Следва да се отбележи, че тридневния срок се дава само ако нередностите могат да бъдат отстранени с подаване на допълнителни документи и/или заявления.

При грешки в заявленията или самите документи директно ще бъде даван отказ.

След като документите бъдат приети от длъжностното лице по вписванията по партидата на дружеството ще излезе надпис „Изчакване на 3дневен срок”. Това означава, че след изтичането на този срок подаденото заявление ще бъде обработено.

Настоящото писмо служи само за информация и има за цел да обърне внимание върху някои специфични изисквания на законодателство. Настоящото не представлява юридически съвет. За цялостно разбиране на дискутираните по-горе въпроси и преди да предприемете действия в тази връзка, Ви препоръчваме да се консултирате с адвокатите при Адвокатско дружество „Илиева, Вучева & Ко”.

Чувствайте се свободни да разпространявате настоящото писмо. За да бъдете добавени или заличени от списъка на получателите моля, пратете мейл на office@ivlawfirm.com

 

панорама на офиса скрий съдържанието