На 26.02.2012 г. влязоха в сила промените в Закона за обществените поръчки, обнародван в ДВ брой 28 / 06.04.2004 г., с всички изменения и допълнения. Промените са изготвени в изпълнение на Концепцията за промени в законодателството по обществените поръчки, приета от правителството през януари 2011 г. по повод препоръките от доклада на Европейската комисия от юли 2010 г. Основната цел е подобряване процеса на възлагане на обществени поръчки, както и повишаване ефективността на усвояване на средства от европейските фондове. В изпълнение на Концепцията, освен промените в нормативната уредба, в бъдеще се въвеждат изискванията на Директива 2009/81/ЕО от 13.07.2009, която урежда възлагането на поръчки в областта на отбраната и сигурността.

Прочети повече тук.

панорама на офиса скрий съдържанието