Извършихме правен анализ и изготвихме всички документи за придобиване на инвестиционен проект за изграждане на силози. Проектът се финансира със средства на Европейския съюз. Извън чисто юридическата работа по проверка и изготвяне на документи взехме активно участие в преговорите между страните, както и в опосредстване на комуникацията с финансиращата банка, която имаше вписани обезпечения върху част от активите.

панорама на офиса скрий съдържанието