Работата включваше подпомагане на покупката на група радиостанции заедно с лицензиите им и разрешенията за излъчване. Адвокатското дружество участва в процеса на придобиване чрез извършване на пълен правен анализ на 5 радиостанции, проверка на корпоративния статус, договори, лицензии и разрешения, търговски марки, и други свързани документи, както и преглед и оценка на висящи съдебни и други производства.

панорама на офиса скрий съдържанието