През март 2011 г., Адвокатско дружество „Илиева, Вучева и Ко” консултира по неразрешени корпоративни и управленски въпроси на дружество с чуждестранни съдружници и инвестиции. В допълнение, Адвокатското дружество представлява част то съдружниците, участва в преговори между съдружниците, изготвя документи (нотариални покани, решения на Общи събрания) и подава част от документите в Търговския регистър. Фокус на усилията ни бяха провеждане на законно Общо събрание на дружеството и в частност законовото свикване на същита. Поради правните спорове между съдружниците, Адвокатското дружество консултира и представлява чуждестранните съдружници и дружеството в съда по 3 съдебни дела.

панорама на офиса скрий съдържанието