Адвокатско дружество „Илиева, Вучева и Ко” беше ангажирано от четири дружества с търговска дейност в областта на продукция на филми, пред-продукция, пост-продукция, специални ефекти и рекламни клипове, графични продукции и анимации, и др., по проект. Проектът се изразяваше в подготовка на продажбата на тези четирите дружества, като включваше предоставяне на правни консултации по всички аспекти на предстоящата сделка, писмени отговори на въпросници и запитвания на потенциалния купувач, документи, приложения, становища, цялостна комуникация с потенциалния купувач, и др.

панорама на офиса скрий съдържанието