Мотивът за законодателната промяна е, че при Акт 15 държавата няма контролни функции и в много случаи са установени нарушения

Преференциалната цена за изкупуване на електроенергия от възобновяеми източници (ВЕИ) да е действащата към датата на въвеждане на обекта в експлоатация, което става с Акт 16, а не към датата на съставяне на констативен протокол за завършване изграждането на обекта (Акт 15). Това реши парламентът, като на 5 Януари 2012 г, гласува на първо четене промени в Закона за енергията от възобновяеми източници, съобщи БТА.

Мотивът за законодателната промяна е, че при Акт 15 държавата няма контролни функции и в много случаи са установени нарушения. Според вносителя, ако неуредиците в сектора не бъдат решени, има риск от сериозни проблеми с капацитета на мрежата и с неконтролираното присъединяване на нови енергийни обекти, което пък на свой ред би довело до налагане на

ограничения в изкупуването на произведената от тях електроенергия.

По данни на Министерството на икономиката и енергетиката, цитирани от Николов, подадените документи са за проекти с обща мощност 4700 мегавата. От тях мощности за около 1000 мегавата са с официални договори за присъединяване, около 3000 мегавата са с предварителни договори за присъединяване и около 700 мегавата вече влизат в експлоатация. В същото време капацитетът на мрежата е за нови около 2300 мегавата.

Валентин Николов посочи, че инвеститорите трябва да имат сигурни дати за присъединяване на обектите, които да бъдат посочени в 10-годишен план за развитие на възобновяемите източници.

Информацията за този пост бе предоставена от: Publics.bg

панорама на офиса скрий съдържанието