На 21 септември 2011 г. Комитетът на министрите към Съвета на Европа прие важна препоръка, адресирана до всички държави членки на организацията относно адекватността на класическото понятие за медия с оглед бързо развиващите се нови технологии, улесняващи и същевременно коренно изменящи вида на целия медиен сектор. Комитетът счита, че е редно държавите членки да приемат ново понятие за медия, за да бъдат в състояние да защитават ефективно правата на човека (сред които е и свободата на изразяване на мнение и на достъп до информация – чл. 10 от Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи.

На долния линк може да намерите целият материал по темата:

Съветът на Европа предлага приемането на ново понятие за медия

панорама на офиса скрий съдържанието