В бр. 99 от 06.12.2011г. на ДВ бяха публикувани приетите от Народното събрание изменения в някои данъчни закони. Целта на тези изменения е съобразяване на българското законодателство с европейската практика и уеднаквяване на разпоредбите ни с европейските. В по-голямата си част измененията влизат в сила от 01.01.2012г.
За по-съществените изменения, които касаят бизнеса може да прочетете на линка по-долу:

Изменения в някои данъчни закони.

 

 

панорама на офиса скрий съдържанието