Адвокатска дружество „Илиева, Вучева и Ко” с удоволствие обявява създаването нов Отдел за данъчни консултантски услуги. Зад този наш проект стои не само безграничната ни амбиция да предоставяме цялостни и всеобхватни услуги на нашите клиенти, но и фактът на присъединяването на адвокат Тамара Ковачева към Адвокатското дружество като съдружник. Адвокат Тамара Ковачева е известна с дългогодишната си кариера в областта на съдопроизводството по данъчни спорове и данъчно консултиране. Тя започва професионалния си път като Главен юрисконсулт в Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” на Националната агенция по приходите, по-късно се мести в Териториална дирекция „Големи данъкоплатци и осигурители” към Националната агенция по приходите, в която работи като Началник на правния отдел. В последните години преди да стане част от Адвокатското дружество адвокат Ковачева работи в частния сектор като данъчен консултант.

Новият управляващ на данъчната практика в „Илиева, Вучева и Ко” може с основание да се гордее с хилядите спечелени съдебни дела в областта на данъчното право, както и със забележителния опит, който е натрупала през последните години в областта на консултантските услуги, на данъчното планиране и управление и минимизиране на риска, както и на данъчното структуриране за различни сделки.

 

Уверени сме, че адвокат Ковачева успешно ще ръководи професионалстите, работещи в Адвокатското дружество в съчетаването на правни и бизнес умения, което ще им позволи да предоставят подходящи данъчни консултации и насоки на клиентите ни, за да могат последните да разширяват бизнеса си, както и да оптимизират и подобрят дейността си, като управляват по-ефективно данъчните рискове, на които могат да бъдат изложени.

 

панорама на офиса скрий съдържанието