На 21.06.2011 Държавната Комисия за Енергийно и Водно Регулиране одобри преференциални цени на електрическата енергия, произведена от възобновяеми източници считано от 01.07.2011. Част от одобрените цени са: за вятърни паркове- 191.00 лв. на МВтч. при работа до 2250 часа годишно и 173.06 лв. на МВтч. при работа над 2250 часа годишно; за фотоволтаична централа над 200 кВтр – 485.60 лв. на МВтч.

Източник и за повече информация: http://www.dker.bg/

панорама на офиса скрий съдържанието