Адвокатско дружество “Илиева, Вучева и Ко” инициира и спечели арбитражно дело пред Арбитражния съд при Българската търговско-промишлена палата срещу „Сектор Арх” ООД, водеща компания за цялостно архитектурно, инсталационно и интериорно проектиране на сгради и комплекси. Дружеството беше осъдено да заплати на клиента на Илиева, Вучева и Ко неустойка за неизпълнение по договор за проектиране.

панорама на офиса скрий съдържанието