Адвокатско дружество “Илиева, Вучева и Ко” спечели съдебно дело срещу „Резиденшъл парк София” ООД във връзка със забава на строителството на комплекс „София парк”, вторият най – голям проект на Линднер Груп в България. Съдът уважи иска на Адвокатско дружество Илиева, Вучева и Ко и осъди „Резиденшъл парк София” ООД да заплати на клиента на адвокатското дружество неустойка за вредите, причинени от забавата на строителството на комплекса и нарушение на предварителния договор за продажба и строителство на недвижим имот.

панорама на офиса скрий съдържанието