Напомняме Ви, че съгласно Закона за счетоводството на 30.06.2010 г. изтича срокът за обявяване на финансовите отчети за 2009г. в Търговския регистър. Всички пререгистрирани дружества следва да обявят финансовите отчети за годините след 2007. При неспазване на срока за обявяване на финансов отчет, след 01.07.2010 г. Tърговският регистър може да наложи глоба в размер от 2000 до 3000 лева.

панорама на офиса скрий съдържанието