През 2011 г. стартираха съдебните заседания по съдебното дело образувано от Държавен Фонд „Земеделие” срещу „Соларис-АС” ЕООД, в което „Илиева, Вучева и Ко” представлява участваща трета страна. Съдебното дело е продължение на възражение срещу съдебна заповед за незабавно изпълнение издадена срещу „Соларис-АС” ЕООД. Интересът по делото е на стойност от 2 592 871,46 лева.

панорама на офиса скрий съдържанието