Държавната Комисия за Енергийно и Водно Регулиране ще проведе обществено обсъждане на доклад относно определяне на преференциални цени на електрическата енергия, произведена от възобновяеми източници. Част от предложените в доклада цени са:  за вятърни паркове- 191.00 лв. на МВтч. при работа до 2250 часа годишно и 173.06 лв. на МВтч. при работа над 2250 часа годишно; за фотоволтаична централа над 200 кВтр – 485.60 лв. на МВтч.

Източник и за повече информация: www.dker.bg

панорама на офиса скрий съдържанието