Предявяване на вземания, участие в събрания на кредитори, подготовка на оздравителна програма, подготовка на договор за покупко-продажба на предприятието в производството по несъстоятелност

панорама на офиса скрий съдържанието