Подготовка на документи, консултации във връзка с участието в конкурси за регионални далекосъобщителни и регионални програмни лицензии и спечелването на 26 бр. лицензии от „Радио Експрес”АД.

панорама на офиса скрий съдържанието