консултации на „Газагротерм”ООД във връзка с газификация на гр.Хасково и проект за газификация на гр.Ихтиман. Учредяване на смесени дружества с общинско участие, подготовка на Концесионен договор, правни съвети във връзка със строителството на газопровод, подготовка на договори за газоснабдяване с крайни битови и промишлени потребители.

панорама на офиса скрий съдържанието