Адвокатско дружество „Илиева Вучева и Ко” предоставя правни съвети на „Елта Консулт” АД, една от големите агенции за недвижими имоти в България, в сферата на нелоялна конкуренция от страна на служители на компанията и на трети лица. Адвокатското дружество създаде трудов договор, който обезпечи всеобхватни гаранции на интересите на „ЕЛТА Консулт” АД като работодател. Както правните съвети, така и съставянето на трудовите договори са основани на подробно проучване на съдебната практика на българските съдилища и практиката на Комисията за защита на конкуренцията.

панорама на офиса скрий съдържанието