Адвокатското дружество съветва клиента и бе основен правен консултант по време на процеса по придобиване на някои български дружества от леката промишленост. Процедурата е важна, поради значителното количество участници, в следствие на което, за да се постигне позитивно решение от КЗК, бе нужно да се разгледат подробно около 5 стокови пазара в рамките на на една процедура. В допълнение на това „Импала Инвест Б.В.” е холдингово дружество за няколко компании, работещи в един и същи географски пазар. Клиентът получи позитивно решение от КЗК и придобиването бе одобрено.

панорама на офиса скрий съдържанието