Уважаеми клиенти,

Напомняме Ви, че на 15.02.2010 г. изтича срокът за регистрация и актуализация на регистрацията на администраторите на лични данни пред Комисията за защита на личните данни („КЗЛД“) по реда на Закона за защита на личните данни („ЗЗЛД“). По смисъла на ЗЗЛД лицата, които обработват лични данни, следва да се регистрират пред КЗЛД преди да започнат обработването на личните данни.

При неспазване на срока от 15.02.2010 г. за регистрация или актуализация на регистрацията на администраторите на лични данни, КЗЛД може да наложи глоба или имуществена санкция в размер от 1 000 лева до 10 000 лева.

панорама на офиса скрий съдържанието