В началото на 2010г. ние бяхме потърсени от „Поли Саунд Инкорп” ООД, за да доставим правни услуги във връзка с преобразуването на дружеството от ООД в АД и прехвърлянето на част от дяловете. Понастоящем преобразуването е завършено и вписано в Търговския регистър.

панорама на офиса скрий съдържанието